Výzva na predloženie cenovej ponuky – MARKETING A PUBLICITA – HANZELY, s.r.o.

Výzva-na-predkladanie-ponúk-v-súlade-s-§-117_marketing_Hanzely-1

Príloha-č_2-Formulár-cenovej-ponuky-pre-I_a-II_časť_predmetu_zakazky_marketing_Hanzely

Príloha_č_1-a-3_až_9_k_Výzve_na_predkladanie_ponúk_v_súlade_s_§117_marketing_Hanzely

Príloha-č_10_Zmluva-pre-I_časť_predmetu_zákazky_MARKETING_HANZELY

PREZRITE SI NAŠU PONUKU
A NEVÁHAJTE NÁS
KONTAKTOVAŤ